Fjellsportkonferansen 2014

FREDAG 7. NOVEMBER

13.00 – 17.00 Fyrstehjelpskurs

Lågterskelkurs i fjellmedisin kr 250,-. Gratis ved “full pakke”. Påmelding myrkdalen.no

18.30 – 20.30 Årsmøte Norsk Fjellsportforum

Ope for alle

20.00 “Weggebrødrene til Bjørnøya”

Ope for alle – gratis inngang

21.00 Opning av Fjellsportkonferansen 2014

“Harvest inviterer til leirbål ved scenekanten” v/ Anders Aakre, Magasinet Harvest.

LAURDAG 8. NOVEMBER

Friluftsliv – Nasjonal identitet og kulturell kompetanse

10.00 Frode Hallandvik (HiT) «Norsk friluftsliv anno 2014»

10.30 Nils Faarlund og Øystein Dahle i samtale med Anders Aakre og Jørgen Moland

Kaffipause

Det samfunnsnyttige friluftslivet

11.30 Stein Lier-Hansen (Leder NOU om økosystemtjenester) «Å sette prislapp på naturens goder»

12.00 Erlend Smedshaug og Martine Løvold (KLD) «Ny Stortingsmelding om friluftsliv»

12.45 – 14.00 Lunsj 

14.00 Rune Engseth, (NVE) «Skredvarsel i dugnadslandet»

14.30 Ivar Mytting (NiH) «Utdanning er også vegval»

15.00 Anne-Mari Planke, (DNT) og Jørgen Moland, (NSF) «Kva rolle spelar dei frivillige organisasjonane?»

Kaffipause

15.50 Marit Svarstad Andresen, Norgesguidene /HiSF «Mange vegar til Rom»

16.20 Per Gunnar Hatledal, (NCE) «Friluftsliv i eit reiselivsperspektiv» 

16.50 Hilde Charlotte Solheim (Virke) «Skjæringen mellom friluftsliv og kommersialisering»

17.20 Debatt og oppsummering

Fjellfest 2014

kl 18.00 – 03.00 20.00 Jarle Andøy «Berserk i polarheltenes kjølevann» 21.00 Festmiddag i Restaurant Nuten Fjellfest i Pudder 

SUNDAG 9. NOVEMBER

”Å setja spor”

10.00 Stein Tronstad (NF/NKF) og Anved Johan Tveit, ordfører i Eidfjord «Fornøyelseskjøring med snøscooter»

11.00 Britt Mari Aldal «Leave no traces»

11.30 Bjørn Sæter, «Ta grep – ta regi»

12.15 Oppsummering

12.30 Lunsj og avreise

Skroll til toppen