Fjellsportkonferansen 2016

FREDAG 11. NOVEMBER

Fra 17:00: Registrering
17:30-20:00: Norsk Fjellsportforums Rådsmøte avholdes
20:00 Middag
22:00: Foredrag: Etableringen av klatreruten #norwegianstyle på Preikestolen v/Jon Egil Auestad og Øyvind Salvesen.

LØRDAG 12. NOVEMBER

08.00: Frokost
09:00-09:10: Oppstart av konferansen
09:10-09:40: Lokalt sikkerhetsarbeid i Bratte Rogalands Venner v/Leiv Aspelund
Tema: Ulykker og nestenulykker – Ulykkestyper, trender, statistikk og registrering
09:40-10:25: Siste års ulykker. En gjennomgang av registrerte ulykker, historikk, statistikk og alvorlige ulykker i NKF/NFs ulykkesdatabase v/Odd Magne Øgreid
10:25-11:05: Økning av redningsaksjoner de siste årene. Hva skjer? Risikobilde og utfallsmønster. Belastning på frivillig redningstjeneste v/Albert Lunde
11:05-11:35: Pause med kaffe og frukt
11:35-12:10: Hvor farlig er norsk friluftsliv? Sikkerhetsstatus for friluftsaktiviteter i Norge på 2000-tallet v/André Horgen
12:10-12:55: DNTs rolle innen opplæring av norsk turkultur v/Anne-Mari Planke
12:55-14:00: Lunsj
Tema: Sikkerhet og læring
14:00-14:45: «Tur etter evne»: På sporet av en norsk turkultur v/André Horgen
14:45-15:30: Egenansvaret ved utøvelse av bratt friluftsliv v/Jørgen Moland
15:30-16:00: Pause med kaffe og frukt
16:00-16:45: Norske Tindeveilederes sikkerhetsfilosofi og praksis i forbindelse med utdanning av Tindeveilederev/Leif Inge Magnussen
16:45-17:30: Systemperspektiv på forebygging av ulykker på organisasjonsnivå v/Lena Dahl
19:00: Middag
21:00: Foredrag: Alle Alpenes 82 firetusenmeterstopper uten en eneste hendelse v/Tormod Granheim.

SØNDAG 13. NOVEMBER

08:00: Frokost
Tema: Menneskelig faktor, sikkerhet og forebygging.
09:00-09:40: Den menneskelige faktor som ulykkesårsak (basert på registrerte ulykker) v/Stein Tronstad
09:40-10:20: Kognitive feller og feilslutninger v/Jørgen Sundby
10:20-11:00: De første fjellførerne – et historisk blikk på fjellsport og sikkerhet v/Cleng Andersen Eikje
11:00-11:30: Pause med kaffe og frukt
11:30-12:10: Når ulykker blir personlig – refleksjoner etter Kjeragulykken v/Sindre Bø
12:10-12:50: Risiko og anerkjennelse. Hvordan higen etter anerkjennelse påvirker oss i valgene vi tar mht. risikov/Tommy Langseth
12:50-13:00: Oppsummering og avslutning
13:00: Lunsj og hjemreise
Skroll til toppen