Fjellsportkonferansen 2018

Program 2018

FREDAG 2. NOVEMBER

Fra 17:00: Registrering (Fleischers hotell)
17:30-20:30: Norsk Fjellsportforums Rådsmøte avholdes (Fleischers hotell)
21:00 Åpning av Fjellsportkonferansen 2018 (Gamlekinoen) FRI ADGANG! 
21:30 Åpningsforedrag: Kjartan Bergsvåg (Gamlekinoen) Kjartan og kajakken – 10 år med eventyr. En hyllest til tundraen og å være på veg. Fra kryssing av Canada til Noreg på tvers til sauetåakk fra Fenne til Finse. Om slitet og strevet og opplevelsene underveis med enkle midler.Kjartan Bergsvåg kommer fra Voss og er eventyrer, padler og sauebonde. Han har krysset Canada med egenbyd neverkajakk, spist 1 kg lever til lunsj og har padlet Norge på tvers. Vel møtt!
22:00: Hovedforedrag: Vincent Colliard (Gamlekinoen) Please welcome Vincent Colliard, a professional explorer from France. He grew up between the mountains and the ocean in the Basque Country. After reading some adventurers’ stories as a teenager, he dreamt about exploring the most remote places on Earth. He has always been curious and wanted to explore what is unknown, especially the Polar regions because it it so inaccessible. That’s where all the adventures started! Kl 2245: Fjellsportfest: Konsert med Baljelauget og DJ Bygda (Foajéen Gamlekinoen) Baljelauget spelar ei blanding av norsk folkemusikk og rootsmusikk som dei kallar heilnorsk americana. 9. september kom bandet si fyrste plate ut, med stort sett eigne tekstar og med både sjølvlaga og tradisjonelle melodiar. Plata er spelt inn i studioet til Tor Magne Hallibakken. Produsent er Jo Asgeir Lie i Kvarts, som og er selskapet plata kjem ut på. Etter mange år som utøvar på den norske bluesscena med tekstar på engelsk ville Olav Undeland (vok/git) syngje på norsk. Han starta med omsetjing av tradisjonell blues, men utvikla raskt låtskrivinga til eigne viser. Mangeårig samarbeidspartnar Arne Anderdal, med lang fartstid som spelemann på hardingfele, vart teken med i prosjektet. Svein Prestegard vart utfordra til å spela baljebass, og Tor Helge Opdahl på perkusjon vart med i gruppa som i 2014 vart til Baljelauget. Namnet Baljelauget kjem naturlegvis av at Prestegard nyttar sinkbalje, kosteskaft og snor som bass. Dette gjev bandet ein særeigen sound, i tillegg til at det ser tøft ut på scena. Dei er nok i dag det einaste bandet i landet med slik instrumentering. Kvelden avsluttes med DJ Bygda, med raffe toner og deilige beats. Voss Bryggeri stiller med lokalt brygg og snacks. 18 års aldergrense. 

LØRDAG 3. NOVEMBER

08.00: Frokost
09:00-09:10: Oppstart av konferansen (Fleischers hotell)
Tema: Historien
09:15-10:00: Bjørn Tordsson: Fjellsporten og DNT ved et 150-årsjubileum Bjørn Tordsson er friluftsforsker fra Høgskolen i Telemark. Han er født i 1953, har arbeidet med såkalt høgere utdannelse i friluftsliv i Sverige og Norge. Har doktorert på friluftslivets historie i Norge. Seiler og bygger tradisjonelle bruksbåter. Tordsson vil ta utgangspunkt i hva fjellet symbolsk og mytologisk «står for». Fjellsport er ikke kun som fysisk utfoldelse, men også å forholde seg til det som fjellet symboliserer. Vi røper oss selv, vår mentalitet, vår innstilling til oss selv, til andre mennesker og til natur, i og gjennom hvordan vi utfolder oss i fjellet. Slik har fjellsport alltid hatt en sterk ladning og er blitt knyttet til en rekke forskjellige ideologier. Han ønsker å legge et godt ord for den norske tradisjonen i linjen Vinje – Zapffe – Næss.
10:00-10:30: PAUSE
10:30-11:10: Stein Tronstad: Klatring og fjellsport, ulike aktørers rolle og den nyere historienEtter at DNT ble stiftet for 150 år siden, har organisasjonsfloraen i norsk fjellsport gradvis blitt mer og mer mangfoldig – først med 50-årsskritt og så raskere og raskere. Foredraget gir et skråblikk på framveksten av nye organisasjoner, hvordan de har inntatt ulike roller og hvordan de gjennom samspill, medspill og motspill med hverandre har påvirket – eller forsøkt å definere – den norske fjellsporttradisjonen, samtidig med at utøverne muligens har gått sine egne veger.Bio:Stein Tronstad har vært engasjert i dette organisasjonslivet fra 1986 og fram til i dag, først og fremst gjennom NKF og NF, og er i dag president i Norges klatreforbund. Han arbeider til daglig med og i polarområdene for Norsk polarinstitutt og går til stadighet sine egne veger i fjellet.
11:10-11:50: André Horgen: Tillit og mistillit i norsk fjellsport – sikkerhetsdiskursen i norsk friluftsliv og fjellsport I Norge refererer vi ofte til norsk fjellsportstradisjon, ikke minst når vi snakker om sikkerhet. I dette innlegget drøftes det hvor en slik tradisjonen kommer ifra, hva den innebærer og hvilke praktiske konsekvenser den har. Med dette som utgangspunkt presenteres det en analyse av medias omtale av friluftsliv- og fjellsportulykker. Det diskuteres hvordan «den store samtalen», som vi alle deltar i, dels utfordrer og dels forsvarer det mange oppfatter som tradisjonen.André Horgen arbeider som førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans faglige fokus er friluftslivsveiledning i ulike naturtyper, historiske og sosiologiske perspektiver på friluftsliv, ulykker og sikkerhet i friluftsliv og naturbasert reiseliv.
11:50-12:30: Sindre Bø: Sorte svaner og elefanter over Kjerag – om verdien av risiko og faren ved å tilrettelegge. Hvordan jobbe med risiko, og hvilken risiko samfunnet kan akseptere? Foredragsholderen har fartet inn og ut av Lysefjorden, samt opp og ned Kjerag, store deler av sitt voksne liv. Her han opplevd livets fineste og sørgeligste øyeblikk, og erfart hvordan naturen gir og tar. Med utgangspunkt i egne erfaringer som fjellklatrer og redningsmann i Lysefjorden tar Sindre for seg framveksten av selfie-turismen og behovet for risikostyring også i naturen
12:30-13:30: LUNSJ
Tema: Organisert fjellsport – fra risikofelleskap til profesjonell guiding 
13:30-13:50: James Hosea: Profesjonalisering av guiding: et nødvendig onde?Friluftsturisme vokser raskt i Norge, men utviklingen skaper utfordringer. En mangel på kvalifiserte guider kan bremse vekst. Internasjonale standarder og sertifisering tillater anerkjennelse av kvalifikasjoner på tvers av landegrenser. Storbritannia og Sverige illustrerer to ulike fremgangsmåter til profesjonalisering av guiding. Hvilken vei bør Norge velge? James er en skotte med over 20 års erfaring innen strategi, markedsføring og forretningsutvikling. Han flyttet fra en karriere som strategirådgiver ved Roland Berger i London til Norge for å satse på livskvalitet og realisere en drøm om å nyte friluftsliv. Til daglig har James ansvar for internasjonal akkreditering, benchmarking og rangeringer ved Norges Handelshøyskole. På fritiden er han turleder i Bergen og Hordaland Turlag.
13:50-14:20: Håkon Gammelsæter: Hva betyr frivilligheten og hvordan henger dette sammen med sivilsamfunnets rett i fjellet?
14:20-14:50: Leif Inge Magnussen: Nortind og den profesjonelle guidenæringen Kvalifisering i friluftsliv: Hva, hvordan og Hvorfor». Om betydningen av kvalifisering for sikkerhetskvalitetsarbeid, sikkerhetskultur og det å tilhøre et fellesskap. En faglig belysning av hvorfor kvalifisering er viktig i friluftslivet og reiselivet
14:50-15:15: Rasmus Ramstad: Reiselivets behov og perspektiver på utviklingen Rasmus Ramstad er daglig leder i Hvitserk, og har tidligere erfaring fra EY. Etter at dressen og slipset ble lagt på hylla utdannet Rasmus seg til Arktisk naturguide på Svalbard før han begynte i Hvitserk. Han har allsidig turerfaring og liker seg på alt fra høye fjell til rolige turer i Oslomarka. Rasmus har guidet over 20 turer for Hvitserk og har tidligere vært guideansvarlig og økonomisansvarlig i selskapet.
15:15-15:45: Pause med kaffe og frukt
15:45-17:00: Paneldebatt: Organisert fjellsport – fra risikofelleskap til profesjonell guiding Panel: Leif Inge Magnussen, president Nortind Odd Mange Øgreid, styreleder Norsk Fjellsportforum André Horgen, Høgskolene Håkon Gammelsæter, Frivilligheten Anne-Mari Planke, fagsjef fjellsport DNT Rasmus Ramstad, daglig leder Hvitserk Mats Hoel Johannesen, Norges Naturguideforbund ++ Ordstyrer: Anders Waage Nilsen
19:00: Konferansemiddag (Fleischers hotell) 
21:00: Foredrag: Anders Waage Nilsen Fra hold-kjeft-kultur til delingskultur. Friluftslivet og hypermoderniteten, hva skjedde med eventyret? (Fleischers hotell) 

SØNDAG 4. NOVEMBER

07:00: «Joggetur» med verdensrekordholder i randonnè Lars Erik Skjervheim  – for de som vil sprenge egne grenser
Oppstart konferanse (Fleischers hotell) Tema: Naturgrunnlag og miljø 
09:30-10:10: Carlo Aall: Bærekraftig friluftsliv: En del av løsningen og av problemet! Bærekraftmålet har etter hvert utviklet seg til å bli «alt», og dermed risikerer man at det fungerer som «ingenting». Skal begrepet og målet beholde noen form for styringskraft er det derfor nødvendig å avklare hva man legger i begrepet i de konkrete sammenhengene man opererer innenfor. Jeg vil derfor først si noe om hva «bærekraft» kan innebære konkret for utøving av «friluftsliv», og så ut fra den avklaringen beskrive hvordan «friluftsliv» kan utgjøre både en del av bærelkraftproblemet og -løsningen. Bio: Carlo er utdanna naturforvaltar ved dåverande Norges landbrukshøgskule (no Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i 1987, og har tatt doktorgrad ved Universitetet i Aalborg i 2002. Tittelen på avhandlinga var «Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner». Han har arbeidd som forskar ved Vestlandsforsking sidan 1990. I perioden 1999 – 2006 var han gruppeleiar, og i perioden 2008 – 2017 var han forskingsleiar.  Carlo har tidlegare arbeidd som miljøvernleiar i Ølen kommune (1988-90) og har sidan 1996 vore involvert i ei reiselivsverksemd i Leikanger som satsar på lokal og økologisk mat (Henjatunet Gardskjøken). Arbeidet på Vestlandsforsking har omfatta prosjektleiing for ei rad større forskingsrådsfinansierte prosjekt; fleire av dei med internasjonalt samarbeid mellom andre forskarar. Arbeidet har også vore retta inn mot utviklingsforsøk innafor lokalt miljøvern og berekraftig reiseliv. I 2012 ble Aall tilkjent professorkompetanse i berekraftig utvikling ved Aarhus Universitet.
10:10-10:30: Pause med kaffe og frukt
10:30-11:15: Gunnar Karlsen: et skråblikk på boltedebatten ut fra filosofisk argumentasjonsteori. Gunnar Karlesen er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB. Han vil gi en opptakt til diskusjon med argumenter i boltedebatten, ut i fra et filosofisk perspektiv. Den fulle versjonen kommer i NTKs Tidsskrift for Alpinklatring neste vår. Resultatet er et biprodukt av noen andre ting han jobber med og ut av interesse for hvordan disse debattene utarter seg i klatresporten.
11:15-12:00: Svein Gunnar Kjøde: Friluftsparadokset Vi som elsker naturen og friluftslivet er også noen av de som har størst forbrukerfotavtrykk– I jakten på nye opplevelser kjøper vi utstyr, reiser langt og forbruker mye. Det er dette vi kaller Friluftsparadokset. Våren 2018 gikk 18 aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor sammen inn i innovasjonsprosessen Floke for tenke og skape nye ideer rundt et bærekraftig friluftsliv.Bio:Utdannet master i produktdesign fra Arkiktektur og Designhøyskolen i Oslo og jobber i dag med strategi og forretningsarkitektur i Æra Strategic Innovation. Har jobbet med designfaget i en rekke industrier og virkeområder– fra sportsbransjen til utviklingsarbeid i Øst-Afrika.Innlegget blir overført digitalt i bærekraftens ånd. 
12:00-12:30: Helene Ødven: Status vindkraftutbygging i Stølsheimen DNT og BHTs arbeide med den nasjonale ramme for landbasert vindkraft, konsekvensar av landbasert vindkraft på land  og planane om Europas største vindkraftanlegg i Stølsheimen. Kva vil vi gjere framover for å sikre viktige natur, landskap og friluftslivsverdiar? Helene Ødven er daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.
12:30-13:00: Oppsummering og avslutning
13:00: Lunsj og hjemreise
Skroll til toppen